Worst case benaderingen

Worst case benaderingen

Hanteren van worst case benaderingen in plaats van dure luchtonderzoeksmetingen

Share:

Worst case benaderingen 

Bedrijven waarbij sprake is van uitstoot van chemische stoffen naar de lucht, moeten aantonen dat zij voldoen aan de emissiegrenswaarden. Zij moeten dan de omvang van de luchtemissies vaststellen. Dat kan door een onderzoeksbureau emissiemetingen te laten uitvoeren. Maar metingen zijn duur. In veel bedrijfssituaties waar chemische stoffen worden gebruikt, is het niet altijd nodig om te meten, maar kan worden volstaan met een worst case benadering. Dit is een goedkope manier om aan te tonen dat aan de wet wordt voldaan.

Op werkplekken en in productiehallen komen oplosmiddelen vrij en  is het niet duidelijk of emissie-eisen worden overschreden. In een aantal gevallen kan het hanteren van een worst case benadering in de plaats komen van luchtmetingen.

Inventarisatie van de actuele bedrijfssituatie

Savings: € 1-3 k per situatie

Challenge

Op werkplekken en in productiehallen komen oplosmiddelen vrij en  is het niet duidelijk of emissie-eisen worden overschreden. In een aantal gevallen kan het hanteren van een worst case benadering in de plaats komen van luchtmetingen.

Solution

Inventarisatie van de actuele bedrijfssituatie

Result

Savings: € 1-3 k per situatie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Recent projects

Gezondere werkomgeving
Management of Change
Inclin is gespecialiseerd in het organiseren van sustainability, social responsibility en governance-doelstellingen en oprichting van activiteiten in de maakindustrie en adviseert over wetgeving.