INCLIN

Risk Management Consultants

EXPERTISES

Er zijn vele hoeken waaruit risico's kunnen ontstaan voor de bedrijfscontinuïteit. Vraagstukken beperken zich zelden nog tot één discipline en vragen om integrale oplossingen uit onze specialismes

ARBO

We stellen risico-inventarisaties en -evaluaties op, zorgen voor risicoanalyses op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen …

SUSTAINABILITY

DUURZAAMHEID, MVO en GOOD MANUFACTURING PRACTICES

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord als zij haar activiteiten bewust richt…

MILIEU

We vragen milieuvergunningen aan en controleren aan welke algemene milieuregels een bedrijf moet voldoen….

BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Vrijwel dagelijks hebben we te maken met allerlei stoffen en materialen. Risico’s hangen samen met het geb
ruik ervan…

ADR

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg brengt ook verplichtingen mee voor het ontvangende bedrijf …

PROCES EFFICIENCY

Als processen jarenlang achtereen worden uitgevoerd, ontstaat een zekere mate van bedrijfsblindheid …

VOEDSELVEILIGHEID

We controleren op verzoek van uw afnemer de eisen voor voedselveiligheid, vragen naar de onderliggende gegevens en stellen verklaringen….

ISO-MANAGEMENTSYSTEMEN

High Level Structure

Nieuwe ISO-normen hebben een gemeenschappelijke structuur: High Level Structure. We zorgen voor in het compliance zijn door deze HLS slim in het milieumanagement toe te passen …