Hoge kosten voor blussysteem voorkomen

Hoge kosten voor blussysteem voorkomen

Dure maatregelen voor brandpreventie kunnen voorkomen worden goede kennis van chemicaliën en techniek.

Share:

Opslag gevaarlijkse stoffen (PGS 15) 

Door ervoor te zorgen dat de totale opslaghoeveelheid gevaarlijke stoffen niet meer dan 10 ton bedraagt, kan een investering in een brandblussysteem worden vermeden.

Er moest een dure nieuwe brandbestrijdingsinstallatie komen. Zou de opslagvoorziening zonder een blusinstallatie kunnen?

Door een kritische analyse van gevaarseigenschappen konden de hoeveelheden opgeslagen goederen kleiner worden dan10.000 Kg en de aanschaf van een brandblussysteem worden vermeden.

Kostbare brandbestrijding (€200.000) voorkomen. Er moet voldaan worden aan minder regels. Er doet zich geen extern veiligheidsrisico voor

De situatie is veiliger dan daarvoor en er is minder controle nodig.

Challenge

Er moest een dure nieuwe brandbestrijdingsinstallatie komen. Zou de opslagvoorziening zonder een blusinstallatie kunnen?

Solution

Door een kritische analyse van gevaarseigenschappen konden de hoeveelheden opgeslagen goederen kleiner worden dan10.000 Kg en de aanschaf van een brandblussysteem worden vermeden.

Result

Kostbare brandbestrijding (€200.000) voorkomen. Er moet voldaan worden aan minder regels. Er doet zich geen extern veiligheidsrisico voor

De situatie is veiliger dan daarvoor en er is minder controle nodig.

casus 2 blussing

Recent projects

Inclin is gespecialiseerd in het organiseren van sustainability, social responsibility en governance-doelstellingen en oprichting van activiteiten in de maakindustrie en adviseert over wetgeving.