Opslagvoorziening Chemicaliën

Opslagvoorziening Chemicaliën

Met een goede onderbouwing kan gemotiveerd afgeweken van zwaardere voorschriften die niet in elk geval nodig zijn, omdat stoffen verschillende gevareneigenschappen hebben.

Share:

Chemicaliënopslag

Een deel van de gevaarlijke stoffen lag in een magazijn opgeslagen, maar dit voldeed niet aan de regels. Daarom moest naar een andere oplossing gezocht worden voor de opslag.

Een bedrijf heeft buiten onvoldoende ruimte om gevaarlijke stoffen op te slaan. Waar kunnen de gevaarlijke stoffen dan toch wel op een juiste wijze worden opgeslagen?

Een analyse van de chemische eigenschappen liet zien dat minder strenge eisen gelden. Een voorziening in de productiehal volstaat.

De gevaarlijke stoffen konden worden opgeslagen door de goede beoordeling.

Er werd bovendien € 30.000 bespaard doordat een opslagcontainer niet nodig was. Milieuinspectie is tevreden.

Challenge

Een bedrijf heeft buiten onvoldoende ruimte om gevaarlijke stoffen op te slaan. Waar kunnen de gevaarlijke stoffen dan toch wel op een juiste wijze worden opgeslagen?

Solution

Een analyse van de chemische eigenschappen liet zien dat minder strenge eisen gelden. Een voorziening in de productiehal volstaat.

Result

De gevaarlijke stoffen konden worden opgeslagen door de goede beoordeling.

Er werd bovendien € 30.000 bespaard doordat een opslagcontainer niet nodig was. Milieuinspectie is tevreden.

casus 1
Inclin is gespecialiseerd in het organiseren van sustainability, social responsibility en governance-doelstellingen en oprichting van activiteiten in de maakindustrie en adviseert over wetgeving.